Növényegészségügyi védekezés támogatása

Megjelent a 35/2018. (VII. 6.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2018. évi „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről.

A közlemény következő linken érhető el https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/35-2018-vii-6-szamu-kincstar-kozlemeny

Benyújtás határideje:  legkésőbb 2018. augusztus 15-ig (támogatást csak az igényelhet, aki a megelőzési támogatási igénybevételi kérelmet márc 31-ig benyújtotta).

A benyújtás helye: a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növényvédelmi hatóság).

A támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtása kizárólag postai úton történhet

A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

· A 9/2016-os rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat;

· borszőlő termelés esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró, csemegeszőlő termelése esetén a növényvédelmi hatóság jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti N0719 jelű igazolását a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, a szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről;

· a növényvédőszer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;

· amennyiben a növényvédőszer megvásárlását igazoló számla a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére került kiállításra, akkor a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát;

· a számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat másolatát, amennyiben a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem került feltüntetésre;

· a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi permetezési napló másolatát, és

· a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a támogatási kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be.

A támogatásról szóló rendelet következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=194011.348778

Szőlőültetvényben engedélyezett szerek listája NÉBIH honlapján is lekérdezhető: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso , de kizárólag a védekezésre meghatározott készítményekre vonatkozóan lehet elszámolni a támogatás igénylést.

Felhasználható készítmények : a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett, a NÉBIH által működtetett növényvédőszerek adatbázisában szereplő rovarölőszer. Ilyen  engedélyezett szer a teljeség igénye nélkül pl: Actara SC, Decis, Decis Mega, Fendona 10 EC, Kaiso EG, Kaiso Garden, Lusindo,

Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható:  Spin Tor;  Laser, Vegarep EC

9/2016 FM  rendelet 8. § (1) Ha valamely szőlőültetvény vonatkozásában a termőhely szerint illetékes hegyközség hegybírója nem a gazdasági aktát vezető hegybíró, akkor az igazolás elkészítéséhez a gazdasági aktát vezető hegybíró megkeresésére az érintett szőlőültetvény vonatkozásában a termőhely szerint illetékes hegybíró - gazdasági aktát vezető hegybíró részére szolgáltatott, 3. melléklet szerinti adattartalommal kiállított - igazolását is fel kell használni.

Lényegében a kérelmezőnek függetlenül az illetékességi területtől, a gazdasági aktát vezető hegybíró felé kell a kérelmet előterjesztenie.