Élelmiszerlánc felügyeleti díj rendelet

 

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vidékfejlesztési miniszter rendeletet tett közzé az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól.


Élelmiszerlánc felügyeleti díj rendelet

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vidékfejlesztési miniszter rendeletet tett közzé az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól.

A felügyeleti díj összegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ( NÉBIH) 10032000-00289782-30006016 számú fizetési számlájára kell megfizetni ezer forintra kerekítve átutalással kell teljesíteni. A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban tartalmaznia kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezett adószámát (adóazonosító jelét) és a rendelet szerinti tranzakció azonosítót.

A felügyeleti díjat a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozat beküldésével ezer forintra kerekítve kell bevallani:

A bevallási kötelezettség elektronikus úton ügyfélkapu használatával teljesíthető a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus bevallási nyilatkozat formanyomtatvány kitöltésével.

A bevallásra kötelezett a képviseletének ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat írásban ügyfélkapus regisztrációval rendelkező természetes személy számára, mely képviseletet be kell jelenteni, a NÉBIH honlapján közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével. A meghatalmazás vagy megbízás eredeti vagy hiteles másolati példányát postai úton is meg kell küldeni a NÉBIH számára.

A mezőgazdasági kistermelő bevallási nyilatkozatot csak akkor köteles kitölteni, ha az Éltv. 47/B. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet nem őstermelői tevékenység keretében is végez.

Amennyiben a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás a felügyeleti díj fizetési kötelezettséget tagjától átvállalja, a bevallási nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg köteles a felügyeleti díj fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződés eredeti vagy hiteles másolati példányát a NÉBIH részére megküldeni.

4. §

(1) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett gazdasági társaság a naptári évtől eltérő üzleti évet választ, az Éltv. 47/B. § (3) bekezdés a) pontja szerinti előző évi nettó árbevétel alatt a május 31-ét megelőzően benyújtott társasági adóbevallás szerinti időszak nettó árbevétele értendő.

(2) Költségvetési szervek esetében az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti éves nettó árbevétel alatt a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből befolyt árbevételét kell érteni.

(3) Az Éltv. 47/B. § (3) bekezdése szerinti értékesítés nettó árbevételének, illetve jövedelemnek nem része a jogszabály alapján kapott állami támogatás összege.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallási nyilatkozatban feltüntetett felügyeleti díj alapját képező előző évi nettó árbevétel, illetve jövedelem mértékét, valamint a felügyeleti díj összegét módosíthatja.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallást és az azt alátámasztó nyilvántartásokat, bizonylatokat a bevallás teljesítésének évét követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni.

A rendelet 2012. május 1-jén lépett hatályba.

A NÉBIH  mindenben áll szíves rendelkezésére (telefon: 06-1-336-9024, fax: 06-1-336-92-30, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , levelezési cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – 1525 Budapest, Pf. 121.).

 

A bevallást  ügyfélkapus azonosítást követően, kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. Az ügyfélkapu működésével és a regisztrációval kapcsolatos információkat a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ címen találja meg.

A bevallás megkezdése előtt célszerű előkészíteni az érintettek (meghatalmazó, meghatalmazott) azonosításához szükséges azonosítókat (MVH regisztrációs szám, Partner azonosító, adóazonosító jel, adószám, lakcímkártya stb.)

A bevallást a NÉBIH honlap főoldalán található E-ügyintézés menüpontban az ügyfélkapu bejelentkezéssel kell kezdeni. Az ügyfélkapun történő sikeres belépést követően automatikusan visszatér a honlapunkra.

Ellenőriznie kell, hogy a belépett felhasználó szerepel-e a NÉBIH és az MVH közös ügyfélnyilvántartásában. Ehhez meg kell adni vagy az MVH regisztrációs számát, vagy a Partner azonosítóját, amennyiben ismeri azokat; vagy a természetes azonosítóit (születési hely, születési idő, anyja neve). A megadott adatok alapján a rendszer megpróbálja beazonosítani. A sikeres azonosítást követően automatikusan továbblép az E-ügyintézés oldalra. Ellenkező esetben további adatok megadására lesz szüksége a regisztrációhoz, és továbblépni csak a regisztráció után tud.

A bevallással kapcsolatban további részletek olvashatóak a NÉBIH honlapján. Kérdéseket a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen, vagy a 06-1/336-9024-es telefonszámon lehet feltenni.

 

 

 

 

тиц узнать&biti botбыстрых описанияплита перекрытия харьковандорра горнолыжные курортыotp smsДенис Чехунов прокурор