Borászati termékek hatósági kontrolljával kapcsolatos tudnivalók

A forgalomba hozatal előtti minősítési kötelezettséget jogszabály írja elő. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Bortörvény) 24/A. § előírásának megfelelően a borászati terméket –  szőlőmust kivételével – közfogyasztásra forgalomba hozni vagy tovább feldolgozás céljából Magyarország területéről kivinni csak abban az esetben lehet, ha azt tételenként a borászati hatóság laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alá vetette, minőségét megállapította, és megfelelőnek minősítette, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államának erre hatáskörrel rendelkező szerve, illetve egyéb, uniós jogi megegyezés meghatározott szervezet, a rá vonatkozó szabályok szerint minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette. Az engedély kiadásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat a NAH által akkreditált NÉBIH BAII Minőség- és Eredetvédelmi Osztálya végzi.

tovább>