Termékleírások módosítása

2014. április 30-i Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre került a

Duna OEM

Kunság OEM

Izsáki Arany Sárfehér OEM

termékleírások módosítási kérelme, valamint a módosított termékleírások szövege.

Az egyes termékleírásokhoz kapcsolódóan az ott meghatározott termőterületen és feldolgozási területen telephellyel vagy állandó lakóhellyel rendelkező természetes és jogi személyek – a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet II. része II. címe I. fejezetének Ia. szakaszában foglalt jogosultsági feltételekre vonatkozó, megfelelően indokolt nyilatkozattal – a közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be.

A kifogást Dr. Fazekas Sándor miniszter úrnak kell küldeni és a Vidékfejlesztési Minisztérium Agrárpiaci Főosztályának (1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11., e-mail cím: agrarpiaci @vm.gov.hu) kell címezni.

a VM értesítő 2014. 4 szám letölthető >itt

работал ктосайто2018-17fluvialesyoucontrolкуриное филе на сковороде грилькак и где правильно хранить обувьгде отдохнуть на украинелобановский харьков