Tájékoztató a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 20. § (3) bekezdése szerinti igazolással kapcsolatban

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 20. § (2) bekezdése szerint a szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld eladása vagy haszonbérbe adása esetén elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg a hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezett. Szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna közbeékelődésével szomszédos szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld. Az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlásához tehát 24 hónapos folyamatos hegyközségi tagság szükséges, és az ilyen jog csak a szőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos föld vonatkozásában gyakorolható.

A Hktv. 20. § (3) bekezdése szerint a hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre igazolást állít ki arról, hogy az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlásával érintett föld a szőlő termőhelyi, illetve ültetvény kataszterében nyilvántartott terület, valamint az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlására jogosult, illetve e jogát gyakorolni kívánó személy ezen jog érvényesítését megelőző 24 hónapban folyamatos hegyközségi tagsággal rendelkezik.

A tájékoztató teljes szövege letölthető innen>


защита от ddos атакcities to visit in russiaкампания этомедийная реклама adwordsгуглеperformance marketing агентствоb&t agсмс рулобановский александр досье