VINGIS

A VINGIS rendszer összeköti és térben ábrázolja a hegyközségek adatbázisait, ezenfelül pedig olyan térbeli ellenőrzött információkat tartalmaz, mely elengedhetetlen mind a hegyközségek, mind pedig a támogatásokat ellenőrző szervek közel 300 jogosult ügyintézőjének  munkájához

Nem látja a képeket? Nyissa meg az e-mailt a böngészőben.
Földmérési és Távérzékelési Intézet

2011. november 16.


Tisztelt Partnerünk!

Mint Ön is bizonyára tudja, idén 10 éves a VINGIS, amelyet 4 éves előkészítő munka után a VM megbízásából a Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) 2001-ben kezdtek el kialakítani. A kiépítés több ütemben valósult meg, melynek előrehaladását az EU szakértői is folyamatosan figyelemmel kísérték.

Hazai és Uniós elvárások

A VINGIS (a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartása) létrehozásának alapvető oka az európai uniós tagságból eredő kötelezettség volt. Az uniós elvárások szerint a Vidékfejlesztési Minisztériumnak (VM), mint a szőlő-bor ágazatot irányító Intézménynek saját, szőlőültetvény szintű és teljes körű, naprakész adatbázissal kell rendelkeznie, hogy Magyarország hozzájusson az ágazatra jutó Európai Közösségi támogatásokhoz. A magyar bortörvény alapján a VINGIS a szőlő ágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési alapja.

A rendszer

A VINGIS rendszer összeköti és térben ábrázolja a hegyközségek adatbázisait, ezenfelül pedig olyan térbeli ellenőrzött információkat tartalmaz, mely elengedhetetlen mind a hegyközségek, mind pedig a támogatásokat ellenőrző szervek közel 300 jogosult ügyintézőjének  munkájához. 

A rendszer felhasználói:
a Hegyközségek 
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT)
a BCE Szőlészeti és Borászati Kutató Intézete, Kecskemét (SzBKI)
a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM)

A VINGIS tulajdonosa a Magyar Állam, megbízásából pedig az MVH gyakorolja a tulajdonosi jogokat, és működteti a rendszert, amelynek üzemeltetését, az adatbázis rendszerének frissítését a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) végzi.

FÖMI dűlőtérképek a termékleírásokhoz

A szőlő-borpiaci reformmal párhuzamosan egész Európában most folyik a termékleírások elkészítése. Ennek során hazánkban is számos szakmai problémát kellett megoldani, amelyhez a VINGIS rendszer jó segítséget nyújtott.

A 40 éves termőhelyi kataszteri térképek korszerű, új formát öltöttek, a kartográfiai korrekciónak nevezett folyamat eredményeképp az ortofotókhoz (légifelvételek) igazított, kataszteri térkép pontosságú határok ismeretében minden egyes ültetvényről egyértelműen meghatározható: beletartoznak-e a termőhelybe vagy kívül esnek azon. Utóbbi esetben pár év áll rendelkezésére a termelőnek, hogy kezdeményezze a termőhelybe vonást, addig ideiglenesen ezek az ültetvények II. osztályú, 190 pontos besorolást kapnak.

Eredetvédelmi szabályozás

A bor eredet-megjelölésének vagy földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának folyamatát az Európai Unió Tanácsának 479/2008-as, valamint az EU Bizottságának 607/2009-es rendeletei alapján a borászati termékek eredet-megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Kormányrendelet szabályozza. E szerint a termékleírási kérelemhez csatolni kell a VINGIS térképet [2§.(1) c.]. A csatolandó VINGIS térkép egyik részlete az ún. feltüntethető kisebb földrajzi egység (dűlő), amelynek nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni [3. §.(2)]. A térkép elkészítésének folyamatát a FÖMI és a HNT által kidolgozott eljárásrend szabályozza, amelyet a hegybírók és a borvidéki titkárok 2010. március 16-án megkaptak. 

Szőlő termőhelyi korrekciók

A FÖMI 2010–2011-ben elvégezte az 588 borvidéki településen található 6992 db ökotóp térinformatikai topológiai korrekcióját, amely folyamatosan átvezetésre és publikálásra került a VINGIS web-rendszerben. Ez biztosítja, hogy egyértelműen megállapítható legyen, melyik szőlőültetvény melyik ökotópba tartozik. A benyújtásra került termékleírások térképi mellékletének is egyik alapadata a korrigált termőhelyi (ökotóp) határ.Hajrájához érkezett a termékleírások benyújtása

A FÖMI 1626 dűlőt határolt le a megrendelések alapján és a Vidékfejlesztési Minisztériumba 2011. május 31-ig benyújtott 34 termékleíráshoz elkészítette az áttekintő- és a dűlőtérképeket. 29 közülük a védett eredetű (OEM), 5 pedig a földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott termékkategóriába tartozik. A termékleírásokban szereplő dűlőneveknek meg kell egyezni a FÖMI által a térképeken rögzített dűlőkkel.

Az új termékleírásokat 2011. december 31-ig el kell juttatni az Európai Bizottságnak, az egyeztetésekre, hiánypótlásra tehát már igen kevés idő áll rendelkezésre. A FÖMI ezt a folyamatot minden erejével segíti, mert a termékleírások sikeres elkészítése évekre meghatározhatja az egész ágazat jövőjét.  

A termékleírások térképeinek elektronikus változata az EU e-Caudalie rendszerébe is feltöltésre kerül. A védett dűlőket a VINGIS rendszerben is megjelenítjük. Egyértelműen azonosíthatóvá válik, mely ültetvények tartoznak az egyes dűlőkbe. 

A FÖMI a rendeletekben meghatározott feladatokon túl megrendelésre készít tematikus szőlészeti térképeket, bor eredetvédelmi és birtoktérképeket is.

Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.vingis.hu
http newтрастовыеmarket yaжизнь в испании отзывысайта прлобановский александр биографиясковорода нева металл литая отзывыкуплю магазинПавелко депутат