Gyászjelentés

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ okleveles kertészmérnök a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának nyugalmazott titkára a Mathiász Borrend tagja kecskeméti lakos, 91 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása kérésének megfelelően szülőfalujában Gyenesdiáson lesz.

Temetése 2023 november 13. án, hétfőn 13 órakor lesz a Gyenesdiási Szent Ilona kápolnában.

Család fájdalmában osztozunk.

Piacszervezési intézkedés a 2023/2024. borpiaci évi borszőlő felvásárláshoz

 

A 2023/2024. borpiaci évi borszőlő-felvásárláshoz kapcsolódó piacszervezési intézkedésről szóló Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 20/ESZ/2023. (7.20.) T. határozata értelmében azoknak a szőlőtermelőknek, borászatoknak és felvásárlóknak, akik 10 tonna feletti mennyiségben állítanak elő vagy vásárolnak fel borszőlőt, a szakmaközi intézkedés szerint az alábbi három módon kell a borszőlő árat meghatározniuk:

(1) szerződésben

A legalább 10 tonna borszőlőt felvásárló természetes vagy jogi személynek az általa a tárgyévet megelőző három borpiaci évben átlagosan, de a 2023. évi szüret során ténylegesen felvásárolt borszőlő mennyiség legalább 60%-át olyan szerződéssel kell felvásárolnia, amely megfelel a HNT honlapján megtalálható szakmaközi megállapodásnak, vagy amely legalább az alábbi felsorolt elemeket tartalmazza:

a) szerződés tárgyát;

b) a borszőlő átadás-átvételének módjáról és időpontjáról szóló rendelkezést;

c) a vételár (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő meghatározását, valamint kiegyenlítésének módját és határidejét;

d) a szerződésszegésre, elállásra vonatkozó szabályokat;

e) a mentesülés, valamint a részleges teljesítés szabályait;

f) a szerződés hatályát, a szerződés módosításának, felmondásának szabályait.

 

(2) nyilvános árajánlatban

A felhívás a közzétételtől számítva a 2023. évi szüret teljes időszaka alatt érvényesnek minősül. A felhívásban az ajánlattevőnek a borszőlő ellenértékeként nettó (ÁFA és kompenzációs felár nélküli) árakat kell megjelölnie. A felhívást a felvásárlónak legkésőbb 2023. augusztus első napjáig kell megküldenie a HNT részére, a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre. A beérkezett felhívásokat a HNT a honlapján közzéteszi.

(3) képlet alapján (árprognózis)

Felvásárlás szerződés, felvásárlási felhívás vagy értékesítési ajánlat alkalmazása nélkül adott borpiaci évre kiszámított szőlőár-előrejelzés szerinti vagy annál magasabb áron történik a borszőlő felvásárlása.

 

A szőlőárprognózissal nem rendelkező borvidékeken a piacszervezési intézkedés hatálya alá tartozó ügyletek során a felek csak szerződéses jogviszony keretében értékesíthetik és vásárolhatják a borszőlőt.

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának 2023. évi árprognózisa:

https://www.hnt.hu/wp-content/uploads/2023/08/Kunsagi-Borvidek-2023-evi-arprognozis.pdf

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alább leírtak nem nyújtanak teljeskörű tájékoztatást. Ennek megfelelően az előzőekben kifejtettek értelmezéséhez és tájékozódáshoz kérjük a 2023/2024. borpiaci évi borszőlő-felvásárláshoz kapcsolódó piacszervezési intézkedésről szóló Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 20/ESZ/2023. (7.20.) T. számú határozatának elolvasását.

 

Pályázat Titkári Állásra

 

FELHÍVÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA

A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Alapszabályának V/10. pontja alapján, utalással a „Hegyközségekről” szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 23.§ (2) bekezdésben foglaltakra pályázatot ír ki a

Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa

titkári tisztség ellátására

 

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

részmunkaidő (4óra/nap)

 

A kinevezés időtartama:

2023. július 1-től határozatlan időre szól.

 

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Vármegye a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa működési területe

 

Ellátandó feladatok:

A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa működési területén az érdekvédelmi feladatok, valamint a hegyközségi tanács belső igazgatásával kapcsolatos, a hegyközségi tanács alapszabályának V/10.) pontjában részletesen meghatározott feladatok ellátása.

 

Munkabér és juttatások:

megegyezés szerint

 

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások:

A hegyközségi törvény 23.§ (2) bekezdés szerint a borvidéki titkár munkáltatója a hegyközségi tanács, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

 

Pályázat feltételei:

 • büntetlen előéletű
 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik
 • legalább (5) öt év szőlészeti vagy borászati gyakorlattal rendelkezik
 • közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén e vizsgát a hegyközségi tanács által meghatározott határidőn belül – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül leteszi. (A határidő elmulasztása vagy sikeretlen vizsga esetén foglalkoztatási jogviszonya megszűnik.)
 • nem áll foglalkoztatástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt

 

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
 • HEGYIR program ismerete,
 • a hegyközségi tanács működési területébe tartozó hegyközségek ismerete,
 • saját személygépkocsi,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • nyelvismeret.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata (ha releváns),
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • jogosítvány és saját személygépkocsi forgalmi engedélyének másolata.

 

A tisztség betölthetőségének időpontja:

2023. július 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2023. június hó 19. nap

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Angyal Anett a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa adminisztrátora nyújt, a 06-70/489-8718 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen: 6230 Soltvadkert, Szentháromság u. 11. a Soltvadkerti Hegyközség irodája

A borítékon kérjük feltüntetni: „Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa titkári pályázat”

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A titkár személyét a beérkezett pályázatok értékelése alapján az Igazgatóválasztmány határozza meg.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 25.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.kunsagiborvidek.hu

2023. június 9.

 

42. ORSZÁGOS BORVERSENY EREDEMÉNYEK

 

KIEMELKEDŐEN SZEREPELTEK A KUNSÁGI BOROK

Június 22-én rendezte meg a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a 42. Országos Borverseny díjkiosztó ünnepségét.

A rendezvényen 18 db ezüstérmet 10 db aranyérmet 1 db nagyarany érmet, 2db különdíjat nyertek a Kunsági Borvidék borai.

A verseny legjobb fehérbora a Frittmann Testvérek Generosa 2022. évjáratú bora lett.

A verseny legjobb pezsgője a Szentpéteri Borpince Chardonnay Methode Traditionelle 2020 pezsgője lett.

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

Borászat neve Minta neve Borvidék Évjárat Pontszám Érem
Frittmann Borászat Generosa Kunsági Borvidék 2022 93,0 Nagy arany
Gál Szőlőbirtok és Pincészet Gál Késői Szüretelésű Rajnai Rizling Kunsági Borvidék 2017 89,0 Arany
Gál Szőlőbirtok és Pincészet Gál Kékfrankos Rosé Kunsági Borvidék 2022 88,0 Arany
Szentpéteri Borpince Chardonnay Methode Traditionelle Kunsági Borvidék 2020 87,8 Arany
Kószó Szőlőbirtok A fehér Kunsági Borvidék 2022 87,5 Arany
Gedeon Birtok Zöld Veltelini Kunsági Borvidék 2022 87,3 Arany
Gál Szőlőbirtok és Pincészet Gál Irsai Olivér Kunsági Borvidék 2022 87,0 Arany
Frittmann Borászat Cserszegi Fűszeres Kunsági Borvidék 2022 87,0 Arany
Gedeon Birtok Gedeon Kövidinka Kunsági Borvidék 2022 87,0 Arany
DAMAX Winery Néró Rosé Kunsági Borvidék 2022 87,0 Arany
Szentpéteri Borpince Cabernero Kunsági Borvidék 2022 87,0 Arany
Gedeon Birtok Diófás Riesling Kunsági Borvidék 2020 86,7 Ezüst
Eifert Borászat Irsai Olivér Kunsági Borvidék 2022 86,5 Ezüst
Frittmann Borászat Olívia Cuvée Kunsági Borvidék 2022 86,0 Ezüst
Frittmann Borászat Hajnal Cuvée Kunsági Borvidék 2022 85,8 Ezüst
Gál Szőlőbirtok és Pincészet Gál Anna Rosa Gyöngyözőbor Kunsági Borvidék 2022 85,5 Ezüst
Gedeon Birtok Rajnai Rizling Kunsági Borvidék 2022 85,3 Ezüst
Gál Szőlőbirtok és Pincészet Gál Rozé Kunsági Borvidék 2022 85,3 Ezüst
Szentpéteri Borpince Kékfrankos Rosé Kunsági Borvidék 2022 85,3 Ezüst
Frittmann Borászat Cabernet Sauvignon - Franc Kunsági Borvidék 2020 85,3 Ezüst
DAMAX Winery Cserszegi Fűszeres Kunsági Borvidék 2022 84,8 Ezüst
Kunvin Borászat Kunsági Charsonnay Kunsági Borvidék 2022 84,8 Ezüst
Gedeon Birtok Rajnai Rizling Kunsági Borvidék 2017 84,3 Ezüst
Gedeon Birtok Diófás Riesling Kunsági Borvidék 2022 84,3 Ezüst
Szentpéteri Borpince Chardonnay Válogatás Kunsági Borvidék 2022 84,3 Ezüst
Szentpéteri Borpince Néró Rosé Válogatás Kunsági Borvidék 2022 84,3 Ezüst
DAMAX Winery Kékfrankos Rosé Kunsági Borvidék 2022 84,0 Ezüst
Szentpéteri Borpince Cabernet Franc Rosé Kunsági Borvidék 2022 84,0 Ezüst
Gedeon Birtok Gedeon Extra Dry Kunsági Borvidék 2022 84,0 Ezüst

 

Kadarka Nagydíj - 2023

2023. április 1-jén Kiskőrösön, 27. alkalommal rendezte meg az István Borház és Kiskőrös Város Önkormányzata, Kiskőrös Város Hegyközsége, a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend, valamint a Kiskőrösi Kadarka Kör, a Kadarka Nemzetközi Nagydíj Borversenyt. A borverseny társrendezvénye volt a XIV. Duna-Tisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztiválnak.

A XXVII. Kadarka Nemzetközi Nagydíj Borverseny borbírálatát megnyitotta és a borbíráló bizottságokat köszöntötte Frittmann János, a borverseny fővédnöke, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnöke.

Tovább>

Eredmények>