Védjegy szabályzat

SZABÁLYZAT

"A kunsági bor a mindennapok bora" jelmondat és a borvidék logojának használata

A Magyar Szabadalmi Hivatal 160256 számon " a kunsági bor a mindennapok bora " szlogent, továbbá a 160250 számon a borvidék logoját védjegy oltalomban részesítette.


A szlogen és logo (továbbiakban védjegy) jogosultja: Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa.

A védjegy használatát a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa az alábbiak szerint szabályozza:

1. A védjegy használata pályázat útján nyerhető el.

2. A pályázatot a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsához kell benyújtani a mellékelt űrlapon.

3. A védjegy használata:

a) A Kunsági borvidék eredetvédett termőhelyének ültetvényén termett, védett eredetű bor esetében a logo használata kötelező.
Eredményes pályázat alapján használható a védjegy:
b) A Kunsági borvidéket bemutató kiállításokon, ankétokon, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken, termékismertetőkön és egyéb reklám célú kiadványokon.
c) A Kunsági borvidéken termett borok palackján megkülönböztető megjelölésére használható együttesen vagy külön - külön az alábbi feltételeknek való megfelelés esetén:
- A védjegy azon asztali-, tájborok, meghatározott termőhelyen termett minőségi borok, habzóborok, pezsgők (továbbiakban termék) esetében alkalmazható, melyet közfogyasztásra forgalomba hozzák.
- A termék előállítása során a többször módosított 1977. évi CXXI. törvény szerint jártak el.
- A terméket az OBI megfelelőnek minősítette.
- A védjegy használatát a Borvidéki Borminősítő Bizottság javaslatára a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya engedélyezte.
- A pályázóval szemben a 6. pontban felsoroltak nem állnak fenn.

4. A megjelölni kívánt termék tétellel azonos mintáját a tervezett kiszerelésben be kell mutatni a Borvidéki Borminősítő Bizottságnak az általa megadott határidőre. A mintához csatolni kell az OBI minősítési bizonyítványt. A Borvidéki Borminősítő Bizottság minősíti a bormintát, és a véleményezi a tervezett kiszerelést.

5. A Borvidéki Borminősítő Bizottság javaslata alapján a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya engedélyezi a védjegy használatát.

6. A Kunsági Borversenyen kiemelkedően szereplő forgalmi borok termelőit a Borvidéki Borminősítő Bizottság felkérheti a pályázatok benyújtására.

7. A Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa Igazgatóválasztmánya megvonja, megvonhatja a védjegy használatát, ha:

a) A védjegy használatára jogosult nem a pályázatának megfelelően jár el a logo és a szlogen használatában,
b) A termelő által forgalomba hozott termék minősége eltér a Borvidéki Borminősítő Bizottság által minősített tételtől,
c) A védjegy használatára jogosult termék forgalmazása során a Borvidéki Borminősítő Bizottság által is igazolt minőségi kifogás merült fel a forgalmazók vagy a fogyasztók részéről,
d) A védjegy használatára jogosulttal szemben borhamisítási ügyben eljárás indult,
e) A védjegy használatára jogosulttal szemben csőd vagy felszámolási eljárás van folyamatban,

8. A védjegy jogosulatlan használója ellen a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa eljár az illetékes bíróságnál.

9. A védjegy használata térítésmentes.

10. A Szabályzatot a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának Igazgatóválasztmánya a 19/2000. számú határozatával hagyta jóvá.

Melléklet:

162250 számú színes, ábrás védjegy
160256 számú jelmondat védjegy
Продвижение сайтаплотность какая ключевых слов должнастраницыпример сайт-визиткаформа футбольнаяциклевка паркета киевсмс билайнгугладвордсдепутат Павелко