Túlméretes mg. járművek

2011. július 19-én megjelentek a megengedett szélességet meghaladó mezőgazdasági járművek közúti közlekedésére vonatkozó új jogszabályok, melyekben foglalt változásokról, az új, betartandó szabályokról készült egy összefoglaló. A jogszabályok 2011. július 22-től hatályosak.

A megengedett szélességet meghaladó mezőgazdasági járművek

közúti közlekedése szabályainak változása

A Magyar Közlöny 85. számában 2011. július 19-én megjelent

- a Kormány 137/2011. (VII. 19.) rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról,

- a belügyminiszter 22/2011. (VII. 19.) BM rendelete a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről, valamint

- a nemzeti fejlesztési miniszter 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelete a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rendelet módosításáról.

E három rendelet alapján módosultak a megengedett szélességet (2,55 méter) meghaladó mezőgazdasági járművek közúti közlekedésének szabályai, melyek – leegyszerűsítve – az alábbiakban foglalhatók össze:

1) Nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása a meghatározott szélességű, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel, vagy üzemeltetői nyilatkozattal ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek így útvonalengedély nélkül vehetnek részt a közúti forgalomban.

2) Amennyiben a mezőgazdasági járművek kezelői nem tudnak felmutatni mezőgazdasági mivoltukat igazoló iratot vagy gépkönyvet, akkor egy üzemeltetői nyilatkozatot kell magukkal vinniük a közúti közlekedésük során, melyben nyilatkoznak, hogy járművük a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 2. mellékletében felsorolt járművek (erőgép vagy mezőgazdasági munkagép) egyike, azt megnevezve. Továbbá a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jármű/vontatmány valamiféle azonosítóját, mint például: gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorszáma, kódszáma.

3) Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) (sárga villogó) használata kötelező a megengedett szélességi méretet meghaladó járművön vagy járműszerelvényen, menet közben oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen.

4) A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.

5) A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.

6) Amennyiben a jármű vezetője az út vonalvezetése (pl. beláthatatlan útszakasz, táblával jelzett veszélyes útkanyarulat), aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármű sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, úgy a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. A járműkíséretet oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérő jármű előfutó, egyenes úttesten követő biztosítást végezzen.

7) A járműnek, járműszerelvénynek úgy kell közlekednie, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a forgalom elhaladása érdekében. A jármű, járműszerelvény közlekedése során – igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3,0 m nem tartható be – félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását.

8) Kizárólag járműkísérettel lehet közlekedni a 4,5 m jármű/járműszerelvény szélességet meghaladó méret esetén, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon.

9) Egyszerűsítésre került a járműkíséret (un. egyéb kíséret) tárgyi feltételrendszere is. Az alábbiakat kell biztosítani a kísérőjárművön a mezőgazdasági járművek kísérete esetén:

- Legalább 1 db, jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés (sárga villogó).

- Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.

- Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű személyzetének viselnie kell.

- Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa (fényvisszavető fóliával, vagy fénykibocsátó eszközzel ellátva).

10) A kísérő járművön, kísérés közben, kötelező használni a sárga villogót.

11) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása (22/2011. (VII. 19.) BM rendelet) lehetővé teszi, hogy a figyelmeztető jelzés (sárga villogó) felszereléséhez és használatához sem a kísérőjármű, sem mezőgazdasági erőgépek, illetve a mezőgazdasági vontatmánya miatt a 2,55 méter szélességi méretet meghaladó mezőgazdasági erőgépek,  lassú járművek és önjáró munkagépek esetén nincs szükség hatósági engedélyre, mivel annak használatát a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet kötelezővé teszi a közúton való közlekedés során. Használata túlméretes eszköz vontatásakor kötelező – de csak akkor engedélyezett!

12) Mivel a korábbi útvonal-engedélyezési gyakorlat az esetek legnagyobb részében felmentést adott a behajtási tilalmak alól, így annak megszűnése miatt módosításra került a KRESZ (137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet), amely lehetővé teszi a tilalom ellenére a behajtást az alábbi táblák esetében:

- „Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos” (KRESZ 41. ábra),

- „Tehergépkocsival behajtani tilos” (KRESZ 43. ábra),

- „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” (KRESZ 45. ábra),

- „Járműszerelvénnyel behajtani tilos” (KRESZ 46. ábra), valamint

- a KRESZ 55. ábrája (több jármű együttes behajtási tilalmát jelző tábla).

A 137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet értelmében a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője – mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében – a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen, vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelentene, amennyiben a behajtás a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza.

A fenti szabályozás egy év után felülvizsgálatra kerül az addig szerzett tapasztalatok, esetlegesen bekövetkező balesetek alapján.

Lényeges kihangsúlyozni, hogy a társtárcák, elsősorban a fejlesztési minisztérium és a belügyminisztérium, illetve azok vezetői, dr. Fellegi Tamás és Pintér Sándor miniszter urak, a rendeletmódosításokkal a közlekedésbiztonságot tekintve elmentek a szakmai szempontok végső határáig. A termelőkön, túlméretes járműikkel való közlekedésük során, óriási felelősség van mostantól. Ezért kérünk minden érdekképviseletet, ők is hívják fel az ország termelőinek figyelmét arra, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel, a közút egyéb használóinak biztonságára is tekintettel, valamint munkaeszközeiket minden esetben szállítható formában, a szélességüket a lehető legkisebbre csökkentve közlekedjenek.

Felhívjuk még a figyelmet a kapcsolódó jogszabályok előírásainak betartására; többek között

- a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletre,

- a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletre,

- a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletre.

 

seo оптимизаторкак установить счетчик посещаемости на сайтadvocat-consfoи сайты форумы по seo и аудитуallseoobuvaikoботфорты на каблуке купить украинапродвижение вечными ссылкамиПавелко тендер